Menu
Afbeelding Asa 100mg EG 168 tabletten.
Uw prijs

€ 7,49 Incl. BTW

Apotheekprijs    € 8,33  Incl. BTW
Op voorraad

  x  € 7,49  =  7,49  Incl. BTW
Dit is een geneesmiddel, gelieve de bijsluiter aandachtig te lezen, indien bijwerkingen contacteer uw arts, geen langdurig gebruik zonder medisch advies.

Indicatie

  • Secundaire preventie van myocardinfarct
  • Preventie van cardiovasculaire morbiditeit bij patiënten die lijden aan stabiele angina pectori
  • Voorgeschiedenis van onstabiele angina pectoris, behalve tijdens de acute fase
  • Preventie van occlusie van de bypass na aorta-coronaire bypass
  • Coronaire angioplastiek, behalve tijdens de acute fase
  • Secundaire preventie van transiënte ischemische aanvallen en ischemische cerebrovasculaire, op voorwaarde dat intracerebrale bloedingen zijn uitgesloten

Gebruik

Volwassen en kinderen > 16 jaar

  • 100 mg 1 x per dag
  • Tot 300 mg per dag in bepaalde gevallen

Wijze van toediening

  • Neem de tablet volledig in met een 1/2 glas water
  • Niet pletten of kauwen (maagsapresistent omhulsel).

Bijsluiter

Gelieve de bijsluiter van het product aandachtig te lezen, indien bijwerkingen contacteer uw arts.