Menu
mometeva_neusspray_89699_58651_1920x1920.jpg
Uw prijs

€ 8,58 Incl. BTW

Apotheekprijs    € 9,54  Incl. BTW
Niet op voorraad

  x  € 8,58  =  8,58  Incl. BTW

Omschrijving

Mometeva Neusspray 50MCG/ verstuiving is een geneesmiddel geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen (vanaf 18 jaar) om de symptomenvan seizoengebonden allergische rhinitis te behandelen, op voorwaarde dat de seizoengebonden allergische rhinitis in eerste instantie door een arts werd vastgesteld.

Gebruik

 1. Schud de fles voorzichtig en verwijder de afsluitdop (Figuur 1). 
 2. Snuit voorzichtig uw neus. 
 3. Sluit één neusgat af en breng de sproeikop in het andere neusgat zoals weergegeven
  (Figuur 2).
  Buig het hoofd lichtjes voorover, terwijl de fles rechtop wordt gehouden.
  Richt de sproeikop op de zijkant van het neusgat, niet op het midden (neustussenschot). 
 4. Begin langzaam en zachtjes in te ademen door de neus en terwijl u inademt, verstuift u een fijne
  nevel in uw neus door EEN ENKELE KEER met uw vingers op het pompje te drukken. 
 5. Adem uit via de mond. Indien van toepassing, herhaal stap 4 om een tweede dosis te verstuiven in
  hetzelfde neusgat. 
 6. Verwijder de sproeikop uit dit neusgat en adem uit via de mond. 
 7. Herhaal de stappen 3 tot en met 6 voor het andere neusgat (Figuur 3).
  Droog na gebruik van de neusspray de sproeikop voorzichtig af met een schone zakdoek of een
  papieren doekje en plaats de afsluitdop terug.

Ingrediënten

De werkzame stof in dit middel is mometasonfuroaat. Elke verstuiving (0,1 ml) bevat 50 microgram
van mometasonfuroaat (als monohydraat). Het totale gewicht van een verstuiving is 100 mg.
- De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose en natriumcarmellose, glycerol,
natriumcitraat dihydraat, citroenzuur monohydraat, polysorbaat 80, benzalkoniumchloride (zie
rubriek 2) en water voor injecties.

Indicatie

Mometeva neusspray is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen (vanaf 18 jaar) om de symptomen
van seizoengebonden allergische rhinitis te behandelen op voorwaarde dat de seizoengebonden
allergische rhinitis in eerste instantie door een arts werd vastgesteld.

Gebruik

Na het pompje van de Mometeva neusspray eerst in werking gesteld te hebben, komt er bij elke druk ophet pompje ongeveer 100 mg mometasonfuroaatsuspensie vrij in elk neusgat; deze verstuiving bevatmometasonfuroaatmonohydraat gelijk aan 50 microgram mometasonfuroaat.

Dosering

Volwassenen (inclusief oudere patiënten): doorgaans wordt een dosering aanbevolen van tweeverstuivingen (50 microgram/verstuiving) in elk neusgat eenmaal per dag (totale dosis 200 microgram).Zodra de symptomen onder controle zijn, is een dosisverlaging tot één verstuiving in elk neusgat (totaledosis 100 microgram) voldoende als onderhoudsbehandeling.

Mometeva neusspray vertoonde een klinisch significant effect binnen 12 uur na de eerste dosis bijsommige patiënten met seizoengebonden allergische rhinitis. Echter, het is mogelijk dat het optimaleeffect van de behandeling niet bereikt wordt tijdens de eerste 48 uur. Daarom moet de patiënt Mometeva neusspray regelmatig blijven gebruiken om een optimaal therapeutisch voordeel teverkrijgen.

Bij patiënten met een voorgeschiedenis van matig ernstige tot ernstige symptomen vanseizoensgebonden allergische rinitis, moet de behandeling met Mometeva neusspray mogelijk enkeledagen voor de aanvang van het pollenseizoen worden gestart.

Als na 14 dagen geen verbetering wordt geconstateerd, moet een arts worden gecontacteerd.Het product mag niet langer dan 3 maanden worden ingenomen zonder medisch toezicht.

Pediatrische patiënten

Mometeva neusspray mag niet door kinderen of adolescenten onder de 18 jaar gebruikt worden.

Wijze van toediening

Vóór toediening van de eerste dosis dient de verstuiver goed geschud te worden en 10 maal op hetpompje gedrukt te worden (totdat een gelijkmatige verstuiving wordt verkregen). Indien het pompjegedurende 14 dagen of langer niet gebruikt wordt, stel dan voor het volgende gebruik het pompjeopnieuw in werking door 2 maal op het pompje te drukken totdat een gelijkmatige verstuivinggeproduceerd wordt.

Vóór gebruik de verstuiver goed schudden. Het flesje moet weggegooid worden nadat het vermeldeaantal verstuivingen gebruikt is of 2 maanden na het eerste gebruik.

De sproeikop moet naar de zijkant van het neusgat worden gericht, niet naar het neustussenschot.