Menu
Afbeelding Actinica Lotion Pompflacon 80 g.
Uw prijs

€ 21,75 Incl. BTW

Apotheekprijs    € 24,18  Incl. BTW
Op voorraad

  x  € 21,75  =  21,75  Incl. BTW

Indicatie

Contra-indicaties

Een allergische reactie op één van de bestanddelen van Actinica Lotion kan niet worden uitgesloten.

Als irritatie, huiduitslag of zonnebrandverschijnselen na slechts een korte blootstelling aan de zon zich voordoen, kan dit een teken zijn van een ongewenste bijwerking. In dit geval dient u een ander product te gebruiken.

Vermijd zorgvuldig het contact met de ogen en gebruik een goede zonnebril, omdat Actinica Lotion een branderig gevoel kan veroorzaken bij rechtstreeks contact met de ogen. In het geval het toch in de ogen komt, overvloedig met water spoelen.

Gebruik

Gebruik en dosering

Vermijd directe blootstelling aan zonlicht en draag beschermende kleding.

Actinica iedere ochtend vóór de eerste blootstelling aan de zon, royaal op de niet bedekte huiddelen aanbrengen en gelijkmatig verdelen.

Actinica moet worden aangebracht voordat cosmetische producten worden aangebracht (laat Actinica een paar minuten in de huid intrekken).

Na langer contact met water of hevig zweten, Actinica opnieuw aanbrengen.

Het huidoppervlak varieert; de volgende tabel geeft de benodigde dosering:

• Gezicht (inclusief oren en neus) minstens 2x pompen

• Hoofdhuid minstens 1x pompen

• Per onderarm minstens 2x pompen

• Per bovenkant van de hand minstens 1x pompen

In de verpakking zit een doseerinstructie bijgevoegd voor de delen van het lichaam die door het jaar heen vaak met het daglicht in contact komen.

Voor een optimale verdeling en een aangenaam gevoel op de huid, kan de dosering bijvoorbeeld in twee keer worden aangebracht, door na de eerste dosering 5–10 minuten te wachten voor de tweede dosering.

Let erop dat tussen de eerste en de tweede keer aanbrengen niet meer dan 10–15 minuten tijd verstrijkt.

De aangegeven doseringen voor het gezicht, de hoofdhuid, etc. kunnen als referentie dienen voor de benodigde dosering op verdere delen van de huid.

Bij het eerste gebruik moet de pomp meerdere malen worden ingedrukt om de lotion in het pompsysteem te zuigen. De eerste dosis levert nog geen volledige dosering.

Houd de pomp zo rechtop als mogelijk en pomp langzaam om een volledige dosering te verkrijgen.

Risicopatiënten met een verzwakt immuunsysteem moeten beschermende kleding dragen en direct contact met de zon vermijden.

Gebruik in combinatie met muggenbeschermingsmiddelen

Als Actinica Lotion wordt gebruikt in combinatie met een muggenbeschermingsmiddel, dient de zonnebrandlotion het eerst aangebracht te worden.

Wacht ongeveer 20 minuten voordat u het muggenbeschermingsmiddel aanbrengt.

Houd er rekening mee dat in combinatie met deze middelen de bescherming door Actinica Lotion verminderd kan zijn.

Bijzondere aanwijzingen

De UV filters in Actinica Lotion kunnen leiden tot verkleuring van kleding, kunststoffen en andere materialen, zoals de folie die voor zwembaden wordt gebruikt.

Wij raden daarom aan Actinica Lotion niet direct voor het aankleden aan te brengen.